عضو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
حضور شرکت در پنجمین نمایشگاه ساخت ایران


حضور شرکت نوران حسگر صبا سازنده انواع لیزرهای فیبری پر توان و حالت جامد و هایتک فمتو ثانیه


جدیدترین آخبار در زمینه فناوری سنسورهای فیبر نوری را در این بخش مشاهده نمایید.
اخبار

توری براگ تغییریافته فاز

 

 
امروزه نوع خاصی از توری های براگ استفاده می شوند که طیف بازتابی آنها یک تکینگی طول موجی دارد.این تکینگی عبوری ناشی از یک ناپیوستگی فازی π رادیانی در مرکز توری است. به این توریها در اصطلاح (π-phase-shifted FBGs)می گویند. این توری ها نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. این توریها حساسیت بالایی در آشکار سازی امواج مافوق صوت دارند.در ساخت این توری ها یک تغییر فاز π رادیانی در مدولاسیون ضریب شکست ایجاد شده که باعث ایجاد یک اثر میان گذری در میانه طیف بازتابی می شود.این توری ها امکان دسترسی به یک باند عبوری بسیار باریک در حد پیکومتر را فراهم کرده اند.
 
 این توری در حالت کلی مانند یک کاواک فابری-پرو است که از دو انتها به دو توری براگ محدود شده که ضریب بازتاب بالایی دارند و این امر باعث ایجاد یک کاواک به شدت حساس به امواج مافوق صوت می شود.

http://fibergratings.com/wpمانیتورینگ خطوط لوله و نشت یابی و مانیتورینگ سازه ها با استفاده از سنسورهای فیبر نوری

سیستم سنسورهای فیبرنوری توزیعی (DTS)مبتنی بر رامان (دما) و بریلوئن(دما و تنش) امروزه در صنایع گوناگونی که نیاز به استفاده از خطوط انتقال لوله در فواصل طولانی دارند مورد استفاده قرار می گیرند.این سنسورها با پایش دائمی دما در اطراف خطوط انتقال هر تغییر در پروفایل دما را بر حسب فاصله بیان می کنند که خود معرفیک نشت در خط انتقال است.همچنین با استفاده از سنسور تنش توزیعی هرگونه دستکاری خارجی و یا تغییرات ناشی از رانش زمین در محل خطوط انتقال قابل رصد است.