محصولات
عضو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
حضور شرکت در پنجمین نمایشگاه ساخت ایران


حضور شرکت نوران حسگر صبا سازنده انواع لیزرهای فیبری پر توان و حالت جامد و هایتک فمتو ثانیه

شرکت نوران حسگر صبا

نوران حسگر صبا سازنده و تأمین کننده
سنسورهای فیبر نوری آماده همکاری با
مراکز علمی وتحقیقاتی در سراسر کشور
می باشد.

لیزر فمتو ثانیه Twave-10

این محصول پیشرفته با بهره گیری از روش مدلاک خودبه خودی کریستال تیتانیوم سفایر قادر به تولید پالس های لیزری 20فمتوثانیه در طول موج مرکزی 820-760 نانومتر به صورت کوک پذیر می باشد و کاربردهای فراوانی در لیدار، پزشکی، تولید و آشکارسازی امواج تراهرتز و اسپکتروسکوپی لیزری دارد.

آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر،خیابان 22 بهمن، مقابل پارک اداری غدیر،پلاک 171 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان