عضو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
حضور شرکت در پنجمین نمایشگاه ساخت ایران


حضور شرکت نوران حسگر صبا سازنده انواع لیزرهای فیبری پر توان و حالت جامد و هایتک فمتو ثانیه

مقالات

 

در این بخش نکات فنی و تخصصی مورد نیاز دانشجویان و صنعتگران در زمینه سنسورهای فیبر نوری قرار داده شده است.
مقالات در دو بخش آموزشی و تخصصی تقسیم بندی شده که در بخش آموزشی اصول اولیه و فیزیک حاکم بر عملکرد سنسورهای فیبرنوری  و در بخش تخصصی، کاربرد این سنسورها در صنعت و علل برتری استفاده از آنها مورد توجه قرار گرفته است.